Har du ryddet i huset, er det for fullt i skapene

Har du ryddet i huset, er det for fullt i skapene - eller må du tømme et hus som skal flyttes fra

Gråkallen
Mekonomen
Nor-Contact
Trondheim Kraft
Adidas
Heimdal Bolig
3T Treningssenter
Coop Extra Ugla