Ekstraordinært årsmøte 13 desember 2017

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Byåsen kvinnefotball (BKF) den 13. desember 2017 kl. 19 på Myra (Olaf Grilstadsveg nr. 3). 

 

Saksliste : 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle foreløpig regnskap for 2017
  5. Vedta budsjett for 2018
  6. Foreta følgende valg:
  7. a) Leder og nestleder
  8. b) Styremedlemmer

 

Stemmeberettiget er alle medlemmer av Byåsen idrettslag som har betalt medlemskontingent for 2017.

 For utøvere som er spilleberettiget i BKF, er medlemskontingent til Byåsen IL  satt til kr. 0,-  for 2017 da treningsavgift til BKF også innbefatter medlemskontingent.

 For øvrig vises til «Lov for idrettslag»

 Velkommen. 

Gråkallen
Mekonomen
Nor-Contact
Adidas
Heimdal Bolig
3T Treningssenter
Coop Extra Ugla
TrndelagKraft